Kooliraamatukogude töökorralduse alused (uus)

PÕHIKOOLI- JA GÜMNAASIUMISEADUS

Põhikooli riiklik õppekava

Gümnaasiumi riiklik õppekava

Põhikooli riiklik õppekava ja gümnaasiumi riiklik õppekava

Põhikooli ja gümnaasiumi uute riiklike õppekavade rakendamine ning õppekirjanduse uuendamise vajadus

Uute riiklike õppekavade rakendamine aastatel 2010–2013

28. jaanuaril 2010. aastal kinnitas Vabariigi Valitsus põhikooli ja gümnaasiumi riiklikud õppekavad.

Määruste rakendussätete kohaselt viivad koolid oma õppekavad ning õppe- ja kasvatustegevuse riiklike õppekavadega vastavusse: 

1) 1., 4. ja 7. klassi puhul hiljemalt 1. septembriks 2011. a;

2) 2., 5. ja 8. klassi puhul hiljemalt 1. septembriks 2012. a;

3) 3., 6. ja 9. klassi puhul hiljemalt 1. septembriks 2013. a.

4) gümnaasium 1. septembriks 2013. a.