Kodulooline andmebaas meie inimestest, paikkonna ajaloost ja sündmustest. Ootame vana-aja lugusid, talletamaks neid järeltulevatele põlvedele: tsirguraamat@gmail.com

Kõige suuremaks leiduseks, mida inimene on eales saavutanud, tuleb pidada temas peituva nägematu mõtte ülestähendamist kirjatähega.
                                                                                              T. Carlyle

Ka Tsirguliinas leidub inimesi, kes seisavad hea selle eest, et kultuurilugu saaks jäädvustatud paberile.

Linnulennul Linnulinnas!

Aini Oberst - Tsirguliina mäluvalvur.
Aini_raamatu_esikaas1.jpg
Aini Oberst on Tsirguliina kandi mälu kandja, nüüd juba pisut enam kui 75aastane kunagine Tõlliste küla tüdruk, kes elab kauni nimega Roosi tänavas. On kahe tütre ema ning nelja lapselapse vanaema.

Juunis 2011 ilmus Ainil kodulooline uurimustöö "Tsirguliina ja Tõlliste küla XX sajandil".

Raamatu esitlemist Tsirguliina raamatukogus kajastab artikkel Valgamaalases: 

Pärnik, T. Valmis kodulooline uurimustöö Tsirguliinast ja Tõlliste külast // Valgamaalane (2011) 5. juuli, nr 76, lk 2.

 

Aini uurimusest räägib ka Taimi Käos ajalehes Videvik:

Käos, T. Tsirguliina mäluvalvur // Videvik (2012) 1. märts, nr 9. lk 4.