Tsirguliina raamatukogu kasutamise eeskirjad

Üldist

1. Tsirguliina raamatukogu on üldkasutatav raamatukogu.

2. Raamatukogus asuvate teavikute kasutamine on tasuta.

3. Lugejaks registreeritakse dokumendi alusel. Lugejalt, kelle elukohaks ei ole Tõlliste vald, võib võtta teavikute kojulaenutamisel tagatist, kuid mitte rohkem kui on teavikute hind.

Teavikute kasutamise kord

1. Tagastamistähtajaks kojulaenutamisel on raamatutel 21 päeva perioodikal 3 päeva või kokkuleppel raamatukogu töötajal kuni 21 päeva. Lugeja soovil võib vajadusel pikendada teavikute tagastamistähtaega. Tagastamistähtaega ei saa pikendada uudiskirjandusel või kui teavikule on tellimus teise lugeja poolt.

2. Lugeja soovil pannakse teda huvitava, kuid teise lugeja käes oleva raamatu saamiseks järjekorda.

3.  Laenutustähtaja ületamisel tuleb maksta viivist 50 senti päevas.

4. Avariiulitel olevat kirjandust ja perioodikat võib kasutada ilma raamatukoguhoidja vahenduseta kohapeal. Koju ei laenutata teatmeteoseid ja jooksva päeva perioodikat.

5. Raamatukogus puuduvaid trükiseid on võimalik tellida raamatukogudevahelise laenutuse teel. Kõik selle teenusega kaasnevad kulutused katab lugeja.


 Sisekord

1. Raamatukogus tuleb külastajatel säilitada korda ja vaikust. Lubamatu on igasugune tegevus, mis häirib teiste raamatukogus viibijate tööd. Raamatukogus on keelatud söömine, joomine ja suitsetamine.

2. Teaviku rikkumise või tagastamata jätmise korral on lugeja kohustatud selle asendama sisult ja hinnalt samaväärsega või tasuma selle hinna kuni 3-kordses suuruses.

3. Raamatukogu kasutamise eeskirjade rikkumise või tagastamis tähtaegadest mittekinnipidamise korral võetakse raamatukogu kasutamise õigus ära kuni 1 aastaks.

4. Raamatukogus asuvas avalikus internetipunktis tuleb täita internetipunkti kasutamise eeskirju.